Karpathos (Sanctuary of Apollo): AIO 954 Cypress from Karpathos