Payments from the treasury of Athena, 418/7–415/4 BC

OR 170 Date: 418/7-415/4 BC
 
[θεο]ί.
418/7 [Ἀθεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ Ἀντιφο͂ντος ἄρχοντος (418/7) καὶ ἐπὶ τε͂ς βολε͂ς ℎε͂ι . . . . 7 . . . προ͂τος ἐγραμμάτευε. τ]αμίαι ℎ- [ιερο͂ν χρεμάτον τε͂ς Ἀθεναίας Πυθόδορος Ἁλαιεὺς καὶ συνάρχοντες, ℎοῖς Φορμίον Ἀριστίονος Κ]υδαθεναιε- [ὺς ἐγραμμάτευε, παρέδομεν ℎελλενοταμίαις Ἐργοκλεῖ Ἀριστείδο Βεσαιεῖ καὶ συ]νάρχοσι καὶ παρέδροις ℎ- (5)[ιεροκλεῖ Ἀρχεστράτο Ἀθμονεῖ καὶ συνάρχοσι, ἐπὶ τε͂ς . . . 6 . . . ίδος πρότες πρυτα]νευόσες, καὶ ℎεμέραι δευτ- [έραι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ος τοῖς μετὰ Δεμοσθένος. ἔ- [δοχσεν το͂ι δέμοι κατὰ τὸ . . . 6 . . .]ί̣ο̣ [φσέφισμα τὸ ἀργύριον τὸ παραδοθὲν ἀποδο͂να]ι τὸς ℎελλενοταμίας καὶ [τ]- [ὸς παρέδρος τοῖς ταμίαις τε͂ς] θεο͂ Πυθ[οδόροι Ἁλαιεῖ καὶ χσυνάρχοσι, καὶ τὸς τα]μίας τε͂ς θεο͂ πάλιν παραδο͂[ν]- [αι τοῖς ℎελλενοταμίαις κ]αὶ τοῖς παρέδ[ροις, τούτος δὲ δο͂ναι στρατεγοῖς ἐπὶ Θ]ράικες Εὐθυδέμοι Εὐδέμο [v] (10)[. . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . .] vac. [ἐπὶ τε͂ς . . . 6 . . . ίδος πρυτα]νείας δευτέρας [πρυτανευόσες ℎελλενοταμίαις Ἐρ]γοκλεῖ Ἀριστείδο Βεσαιεῖ [v] [. . . . . . . . . 17 . . . . . . . . Αἰχ]σονεῖ καὶ συνάρχο[σι καὶ παρέδροις ℎιεροκλεῖ Ἀρχε]στράτο Ἀθμονεῖ καὶ συν[ά]ρχ[ο]- [σι . . . . . . . 13 . . . . . . κοστε͂]ι τε͂ς πρυτανείας π[αρέδομεν . . . . . . . 14 . . . . . . . χρυσί]ο Κυζικενο͂ στατε͂ρας 𐅔𐅔𐅔𐅔[. .] [. . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . .]· ἀργύριον τούτον [γίγνεται . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .]ΙΙ. τοῦτο τὸ χρυσίον παρέδομ[ε]- (15)[ν τοῖς τριεράρχοις ἐπὶ Ἄ]ργος τοῖς μετὰ Δεμ[οσθένος, φσεφισαμένο το͂ δέμο τὲν] ἄδειαν. vac. [ἐπὶ τε͂ς . . . . . . . 14 . . . . . . .]ες πρυτανευόσες, ὀ[γδόει εἰκοστε͂ι? ℎεμέραι τε͂ς πρυ]τ̣ανείας, στρατεγοῖς παρέδομ- [εν . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . .]δει, Αὐτοκλεῖ Ἀναφλ[υστίοι . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] vac. ἐπὶ τ[ε͂ς Πανδιονίδος ἐνά?]τες πρυτανευόσες, τ[ρίτει καὶ δεκάτει? ℎεμέραι τε͂ς π]ρυτανείας, παρέδομεν το͂ ἐχσ- άμο ἀργ[υρίο ἐς τὲν πόλι?]ν ἐλθόντος ℎελλενοτ[αμίαις Ἐργοκλεῖ Ἀριστείδο Βεσ]αιεῖ καὶ χσυνάρχοσι καὶ παρ- (20)έδροις ℎ[ελλ]ενο[ταμιο͂ν ℎι]εροκλεῖ Ἀρχεστράτο [Ἀθμονεῖ καὶ χσυνάρχοσι καὶ στρ]ατ{ρατ}εγοῖς Νικίαι Νικεράτ- ο Κυδαν[τ]ίδει, Κ̣α̣λ̣[λιστρ]άτοι Ἐμπέδο ℎοε͂θεν, Κ[. . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . .]. vac. κεφάλα[ι]ον ἀναλ[όματος το͂] ἐπὶ τε͂ς ἀρχε͂ς 𐅊𐅈Τ̣Χ̣𐅅ΗΗΗ̣[. . . . 8 . . . .]ΙΙ. vac.
417/6 Ἀθεναῖοι ἀνέλοσαν ἐ[πὶ Εὐφέμο ἄρ]χοντος (417/6) καὶ [ἐπὶ τε͂ς βολε͂ς ℎε͂ι . . . . . 9 . . . . πρ]ο͂τος ἐγραμμάτευε. ταμίαι ℎιε- (25)ρο͂ν χρεμάτον τε͂ς Ἀ[θεναίας Ἀναχσικράτες Λαμπτρεὺς καὶ χσυνάρχοντες, ℎοῖς] Εὔχσενος Εὐφάνος Προσπάλτ- ιος ἐγραμμάτευε, π[αρέδομεν . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . στρατεγοῖς ἐς] τὰ ἐπὶ Θράικες κα[ὶ] ῾Ρίνονι Χ- αρικλέος Παιανιε[ῖ, ἐπὶ τε͂ς . . . είδος . . . 6 . . . πρυτανευόσες, καὶ ℎεμέραι δευτέ]ραι καὶ εἰκοστε͂ι τε͂ς πρυτα- νείας, [φ]σεφισαμέν[ο το͂ δέμο τὲν ἄδειαν, . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . .] vac. ἐπὶ τε͂ς Αἰαντίδο[ς . . . 6 . . . πρυτανευόσες παρέδομεν στρατεγοῖς ἐς Με͂λον Τεισί]αι Τεισιμάχο Κεφαλε͂θεν, v (30)Κλεομέδει Λυκο[μέδος Φλυεῖ, . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . τε͂ς πρυτανείας, φσεφισαμέν]ο το͂ δέμο τὲν ἄδειαν, 𐅉. vvvv ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχί[δος - - 2 - 3 - άτες πρυτανευόσες ℎελλενοταμίαις παρέδομεν - - - - 7 - 8 - - -]οι Α[ὐρ]ίδει, Τιμάρχοι Παλ- λενεῖ καὶ στρα[τεγοῖς ἐς Με͂λον Τεισίαι Τεισιμάχο Κεφαλε͂θεν, Κλεομέδει Λυκομέδ]ος Φλυεῖ, τρίτει καὶ δεκ- άτ̣ε̣[ι τε͂]ς [πρυτανείας, φσεφισαμένο το͂ δέμο τὲν ἄδειαν, . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .] vac. [κεφάλαιον ἀναλόματος το͂ ἐ]πὶ τε͂ς (35)[ἀρχε͂ς - - -] vac.
416/5 [Ἀθεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ Ἀριμνέστο ἄρχοντος (416/5) καὶ ἐπὶ τε͂ς βολε͂ς ℎε͂ι Ἀρ . . . 6 . . . προ͂τος] ἐγραμμάτευε· ταμίαι [ℎ]- [ιερο͂ν χρεμάτον τε͂ς Ἀθεναίας Δεχσίθεος Φυλ- or Θριάσιος καὶ χσυνάρχοντες, ℎοῖς Λυσικλε͂ς Δ]ρακοντίδο Βατε͂θ[εν] [ἐγραμμάτευε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Παλλενεῖ [. . . 5 . .] lacuna [. . . . . . . 13 . . . . . .]ΔΔ. v [- - -] [ἐπὶ τε͂ς Κεκρο]πίδος [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] [. . . . . . 11 . . . . .]ονει[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]οι [- - -] [ἐπὶ τε͂ς Κεκροπ]ίδος [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ℎεμέραι] τε͂ς πρυτανεία[ς, στρατε]γο[ῖς Ἀλ]- (50)[κιβιάδει Κλειν]ί[ο Σκαμβονίδει, Λαμάχοι Χσενοφάνος ℎοε͂θεν, Νικίαι Ν]ικεράτο Κυδαντίδει καὶ παρέδρο[ις] [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]𐅂𐅂𐅂Ι. vac. [ἐπὶ τε͂ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ℎεμέραι, στρ]ατεγοῖς ἐς Σικελίαν Ἀλκιβιάδει, Λαμάχο[ι], [Νικίαι καὶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ἀντ]ιμάχοι ℎερμείοι 𐅉[𐅉]𐅉. vac. [ἐπὶ τε͂ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ℎεμέρα]ι, στρατεγοῖς ἐς Σικελ[ί]αν Ἀλκιβιάδει, Λαμάχοι, (55)[Νικίαι καὶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Ἀντιμάχοι ℎερμείοι 𐅉ΤΤΤΤΧ[.]ΗΗΗ. vac. [ἐπὶ τε͂ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ℎεμέρ]αι, στρατεγοῖς ἐς Σικελίαν Ἀλκιβιάδει, Λαμάχο[ι], [Νικίαι καὶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Ἀντιμάχοι ℎερμείοι χρυσίο Κυ[ζ]ικενο͂ στατε͂ρ- [ας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁. vac. [κεφάλαιον ἀναλόμα]τος το͂ ἐπὶ τε͂ς (60)[ἀρχε͂ς . . . . . . 11 . . . . .]Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. vac.
415/4 [Ἀθεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ Χαρίο ἄρχοντος (415/4) καὶ ἐπὶ τε͂ς βολε͂ς ℎε͂ι . . . 5 . .]ίδες προ͂τος ἐγραμμάτευε. ταμίαι ℎιερο͂ν χρεμάτον v [τε͂ς Ἀθεναίας Λεοχάρες Ἀλοπεκειεὺς καὶ χσυνάρχοντες, ℎοῖς Τελέα]ς Τελενίκο Περγασε͂θεν ἐγραμμάτευε, παρέδοσαν στρ- [α]τεγοῖς Τελεφόνοι [. . . 5 . . καὶ χσυνάρχοσι καὶ ℎελλενοταμίαι καὶ] παρέδροι Φερεκλείδει Πειραιεῖ, φσεφισαμένο το͂ δέμ- [ο] τὲν ἄδειαν, ἐπὶ τε͂ς Αἰαντίδος τρί[τες πρυτανευόσες, . . . 6 . . . ℎεμ]έραι τε͂ς πρυτανείας, 𐅉ΤΧΧΧ𐅅[Η]Η𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁 τε, καὶ χρυσίο (65)Κυζικενο͂ 𐅒𐅒𐅐𐅐𐅐𐅐𐅏ΣΣΣ· τιμὲ τούτον γίγν[εται . . . . . . . . 16 . . . . . . . .] vac. ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις ἐδανείσα[μεν . . . . . . . . 15 . . . . . . .] Ἀριστοκράτει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι 𐅈ΤΤΤΤ· οὗτοι δ- ὲ ἔδοσαν ἀθλοθέταις ἐς Παναθέναια Ἀμέμπτο[ι . . . . . . 11 . . . . . καὶ] χσυνάρχοσι, ἐπὶ τε͂ς Ἐρεχθείδος δευτέρας πρυτανευόσε- ς εἰκοστε͂ι ℎεμέραι τε͂ς πρυτανείας. vac. ἐπὶ τε͂ς Κεκροπίδος τετάρτες πρυτανευόσες, ℎέ[κτει ℎεμέραι τ]ε͂ς πρυτανείας ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις Ἀριστοκρ- (70)άτει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι στρατιόταις ἐ[μ Μέλοι . . . . 7 . . .]ΔΔ. vac. ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες, δεκ[άτει ℎεμέραι τε͂ς] πρυτανείας, ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις Ἀριστοκρ[ά]- τει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι στρατιόταις ἐμ Μ[έλοι . . . . . 9 . . . .]𐅄̣Δ̣. vac. ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες, τρίτε[ι ℎεμέραι τε͂ς πρυ]τανείας, ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις Ἀριστοκρ[άτ]- ει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι 𐅋𐅋𐅋· οὗτοι δ’ ἔδοσαν [τε͂ι ἐν Σικελίαι σ]τρατιᾶι. vac. (75)ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες, εἰκοσ[τε͂ι ℎεμέραι τε͂ς πρ]υτανείας, ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις Ἀριστοκρ[ά]- τει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι ἐς τὰ⟨ς⟩ ναῦς τὰς ἐς Σι[κελίαν διακομιόσα?]ς τὰ χρέματα ΤΤΤΤΧΧ. ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες, δευτέ[ραι ℎεμέραι τε͂ς πρυτα]νεία[ς], ℎελλενοταμίαι καὶ παρέδροι Φιλομέ[λοι Μ]- αραθονίοι καὶ στρατεγο͂ι ἐν το͂ι Θερμαίοι κόλπο[ι . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . , καὶ τ]ε͂ι αὐτε͂ι ℎεμέραι ℎελλενοταμίαις κ[αὶ παρέ]- δροι Φιλομέλοι Μαραθονίοι καὶ στρατεγο͂ι ἐν Εφ[. . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . .] vac. (80)κεφάλαιον ἀνα[λόματος τ]ο͂ ἐπὶ τ[ε͂ς] ἀρχε͂ς 𐅋𐅋𐅋𐅊ΤΤΤ[- - -]