Dates

BC

621 BC to 600 BC - (1 inscription)

600 BC to 550 BC - (6 inscriptions)

550 BC to 500 BC - (20 inscriptions)

500 BC to 450 BC - (57 inscriptions)

450 BC to 400 BC - (177 inscriptions)

400 BC to 350 BC - (337 inscriptions)

350 BC to 300 BC - (682 inscriptions)

300 BC to 250 BC - (453 inscriptions)

250 BC to 200 BC - (404 inscriptions)

200 BC to 150 BC - (330 inscriptions)

150 BC to 100 BC - (101 inscriptions)

100 BC to 50 BC - (75 inscriptions)

50 BC to 1 BC - (55 inscriptions)

AD

1 AD to 50 AD - (83 inscriptions)

50 AD to 100 AD - (114 inscriptions)

100 AD to 150 AD - (155 inscriptions)

150 AD to 200 AD - (138 inscriptions)

200 AD to 250 AD - (118 inscriptions)

250 AD to 300 AD - (29 inscriptions)

300 AD to 350 AD - (23 inscriptions)

350 AD to 400 AD - (6 inscriptions)

400 AD to 450 AD - (2 inscriptions)

450 AD to 500 AD - (0 inscriptions)

500 AD to 550 AD - (0 inscriptions)

550 AD to 600 AD - (0 inscriptions)

600 AD to 650 AD - (0 inscriptions)

650 AD to 700 AD - (0 inscriptions)

700 AD to 750 AD - (0 inscriptions)

750 AD to 800 AD - (0 inscriptions)

800 AD to 850 AD - (0 inscriptions)

850 AD to 900 AD - (0 inscriptions)

900 AD to 950 AD - (0 inscriptions)

950 AD to 1000 AD - (0 inscriptions)

1000 AD to 1050 AD - (0 inscriptions)

1050 AD to 1100 AD - (0 inscriptions)

1100 AD to 1150 AD - (0 inscriptions)

1150 AD to 1200 AD - (0 inscriptions)

1200 AD to 1250 AD - (0 inscriptions)

1250 AD to 1300 AD - (0 inscriptions)

1300 AD to 1350 AD - (0 inscriptions)

1350 AD to 1400 AD - (0 inscriptions)

1400 AD to 1450 AD - (0 inscriptions)

1450 AD to 1500 AD - (0 inscriptions)

1500 AD to 1550 AD - (0 inscriptions)

1550 AD to 1600 AD - (0 inscriptions)

1600 AD to 1650 AD - (0 inscriptions)

1650 AD to 1700 AD - (1 inscription)

Custom Date Range

to