Sacrificial calendar of a private association (?)

AIUK 11 (Ashmolean Museum, Oxford) no. 2 Date: ca. ii AD
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - δ̣[ωδεκόνφαλον?] Μεταγιτνιῶνος θεαῖς β̣[ι? - - - - - 8 - 10 - - - -] ΤΟΥ τῆς παντελείας πόπανον [δωδεκόμ]- φαλον χοινικιαῖον, ι̅ε̅ νηφάλιον. vacat (5)Βοηδρομιῶνος γ̅ι̅ Νέφθυϊ καὶ Ὀσίριδ[ι] ἀλεκτρυόνα καρπώσεις σπείρων πυρ[οὺς] καὶ κρειθάς, σπένδων μελίκρατον. ζ̅ι̅ Δήμ[η]- τρι Κόρῃ̣ δ̣έ̣λφακα ἀνυπερθέτως. ηι τρυγ[η]- τὸν Διονύσῳ̣ καὶ τοῖς ἄλλοις θ̣ε̣οῖς ἀν[υ]π̣ερ[θ](έτως) · (10)Πυανο̣ψ̣ιῶνος Ἀπόλλωνι καὶ Ἀρτ̣έμιδι ζ π[ό]- [πα]νον χοινικιαῖον ὀρθόνφαλον καὶ καθήμεν[ον] δωδεκόνφαλον. vacat Μαιμ̣ακτηριῶνος Διὶ Γεωργῷ κ̅ πόπανο[ν] χοινικιαῖον ὀρθόνφαλον δωδεκόνφαλ[ον,] (15)ναστὸν χοινικιαῖον ἐπιπεπλασμένον πανκαρπίαν νηφάλιον. vacat Ποσιδεῶνος η̅ ἱσταμένου πόπανον χοινικιαῖον δωδεκόνφαλον καθήμεν̣[ον] [Π]οσιδῶνι Χαμαιζήλῳ νηφάλιον. θι (20)Ἀνέμοις πόπανον χοινικιαῖον ὀρθό[ν]- φα̣λον δωδεκόνφαλον νηφάλιον. vacat Γαμηλιῶνος κιττώσεις Διονύσους θ̅ι̅. Ἀνθεστηριῶνος ἱερεῖς ἐκ λουτρῶν. vvv [Ἐ]λαφηβολιῶνος ε̅ι̅ Κρόνῳ πόπανον (25)δωδεκόμφαλον καθήμενον ἐπι- [πλάσ]εις βοῦν χοινικιαῖον ἀνυπε[ρθέ]- [τω]ς. vv Μουνιχιῶνος β̅ ἀπιόντος Ἡ[ρα]- κλεῖ καὶ θείῳ ἀλέκτορας β, πόπαν[α] χοίνικος δωδεκόμφαλα ὀρθόνφα[λα] (30)ἀνυπερθέτως