Ephebic monument

AIUK 4.3B (BM, Ephebic Monuments) no. 3 Date: ca. 110-120 AD
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Διογένη[ς Ͻ Γαργ(ήττιος?)] vac. Καρπόδωρος Διογένους Γαργ̣[(ήττιος)] Φίλων Ͻ vvv Μ̣ελ̣ιτεύς Ἐπίγονος Ͻ Ἀθμονεύς (5)Ζωίλος Ἐλευθέρου Ἀχαρν Εὔφημος Ͻ Μελιτεύς Σωκράτης̣ Κύρου Βερενεικί / Διονύσιος Μενεκράτους Εὐπυ / Ἰσίδωρος Φιλοξένου Κολ / (10)Σωτᾶς Εὐβουλίδου Πειρ / Ζώσιμος Εὐβουλίδου Πειρ / Ἡρακλεόδωρος̣ Ζωίλου Ἀναφ Ἡρακλείδης Ἀντιόχου ῾Ραμ Ἑρμίας Ͻ ἐκ Μυρι / (15)Ἱέρων Ͻ Κηφισ /
col. 1
[Ὀν]ή̣σιμος Ὑγείνου [Ἀσ]κληπιάδης Ἡρακ [Μέ]λισσος Ͻ [Χαρί?]των Ξενοφῶ / (20)[Εὐτ]υχίδης Ἐμπο(ρικοῦ?) [Σωτ]ήριχος Ἡρακλε vac.
col. 2
Φιλαθήναι[ο]ς Ἐπ Λίβανος Εὐκλ Ἀττικὸ[ς] Ξενοφ (25)Ἐπίκτητος Διο / vac.