Funerary stele for Euthykritos of Eitea

AIUK 3 (Fitzwilliam Museum, Cambridge) no. 5 Date: ca. 380-350 BC
 
On upper moulding [Εὐ]θύκριτος Ẹἰ̣τ̣ε̣αῖος
In panel above relief ἐνθάδε τὸν πάσης ἀρετῆς ἐπὶ τ- έρμα μολόντα [Ε]ὐθύκριτον πατρία χθὼν (5)ἐκάλυψε τάφωι μητρὶ φίλον καὶ πατρὶ, κασι- γ̣νήταις τε ποθεινὸν πᾶσί̣ τε ἑταίροισιν σύντροφον ἡλικιας.