Honours for Thrasyboulos [of Kalydon] and associates, 410/9 BC

OR 182 Date: 410/9 BC
 
[ἐπὶ Γλαυκί]ππο ἄ[ρ]χον[τ]ος (410/9)· [Λόβον ἐκ] Κεδο͂ν ἐγραμμάτευε. [ἔδοχσεν τε͂ι] βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι. ℎιπποθοντὶ- [ς ἐπρυτάνε]υε· Λόβον ἐγραμμάτευε· Φιλιστίδε- (5)[ς ἐπεστάτε·] Γλαύκιππος ρχε (410/9) ∶ Ἐρ̣ασινίδες εἶπ- [ε· ἐπαινέσα]ι Θρασύβολον ὁς ὄντα ἄνδρα ἀγαθὸ- [ν περὶ τὸν δε͂μ]ον τὸν Ἀθεναίον καὶ πρόθυμον π- [οιε͂ν ℎό τι δύνα]ται ἀγαθόν· καὶ ἀντὶ ℎο͂ν εὖ πεπο- [ίεκεν τέν τε πόλιν or βολέν] καὶ τὸν δε͂μ̣[ο]ν τὸν Ἀθεναίο- (10)[ν στεφανο͂σαι αὐτὸν χρυσο͂ι στε]φάνοι, ποιε͂σα- [ι δὲ τὸν στέφανον ἀπὸ χιλίον δρ]αχμο͂ν· ℎοι [δὲ ℎ]- [ελλενοταμίαι δόντον τὸ ἀργύρι]ον. καὶ [ἀνειπ]- [ε͂ν Διονυσίον τραγοιδο͂ν ἐν το͂ι] ἀγο͂νι ℎο͂ν ℎέν- (14)[εκα αὐτὸν ℎο δε͂μος ἐστεφάνοσ]ε ⋮
(14)               Διοκλε͂ς εἶπε· (15)[τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ τε͂ι βολε͂ι·] εἶναι δὲ Θρασύ- [βολον Ἀθεναῖον, καὶ φυλε͂ς τε κ]αὶ φρατρίας ℎο͂- [ν ἂν βόλεται γράφσασθαι αὐτό]ν· καὶ τἆλλα τὰ ἐ- [φσεφισμένα το͂ι δέμοι κύρια ]ναι Θρασυβόλο- [ι· ναι δὲ αὐτο͂ι εὑρίσκεσθαι π]αρὰ Ἀθεναίον κ- (20)[αὶ ἄλλο ℎό τι ἂν δοκε͂ι ἀγαθὸν π]ερὶ ℎο͂ν εὐεργέ- [τεκεν τὸν δε͂μον τὸν Ἀθεναίον.] καὶ ἀναγραφσά- [το ℎο γραμματεὺς τὰ ἐφσεφισμ]ένα· ℎελέσθαι δ- [ὲ ἐγ βολε͂ς πέντε ἄνδρας? αὐτί]κα μάλα, ℎοίτινε- [ς] δι[κάσοσι Θρασυβόλοι τὸ μέ?]ρος τὸ γιγνόμεν- (25)ον. τὸς [δὲ ἄλλος, ℎόσοι τότε εὖ ἐ]ποίεσαν τὸν δε͂- μον τὸν Ἀθε[ναίον, . . . . . 10 . . . . .]ιν καὶ Ἀγόρατο- ν καὶ Κόμονα [καὶ . . . 6 . . .]ο̣[․]ο̣[. . . .] καὶ Σῖμον κα- ὶ Φιλῖνον κα[ὶ . . . . 8 . . . .]α, εὐεργέ[τα]ς [ἀ]ναγράφ- σαι ἐμ πόλε[ι ἐν στέλει λ]ιθίνει τὸν γραμ[μα]τέ- (30)α τε͂ς βολε͂ς. [καὶ ἔγκτεσι]ν εἶναι αὐτοῖς περ Ἀθεναίοις, [καὶ γεπέδο]ν καὶ οἰκίας, καὶ οἴκεσ- ιν Ἀθένεσι, [καὶ ἐπιμέλ]εσθαι αὐτο͂ν τὲν βολὲν τὲν αἰεὶ β[ολεύοσαν κα]ὶ τὸς πρυτάνες, ℎόπος ἂ- ν μὲ ἀδι[κο͂νται. τὲν δὲ σ]τέλεν ἀπομισθοσάντο- (35)[ν ℎοι πολεταὶ ἐν τε͂ι βο]λε͂ι· τὸς δὲ ℎελλενοταμ- [ίας δο͂ναι τὸ ἀργύριον]. ἐὰν δὲ δοκε͂ι αὐτὸς καὶ [ἄλλο εὑρίσκεσθαι? , τὲν] βολὲν προβολεύσασαν (38)[ἐχσενεγκε͂ν ἐς τὸν δε͂μ]ον ∶
(38)            Εὔδικος εἶπε· τὰ μὲν [ἄλλα καθάπερ Διοκλε͂ς· περὶ] δὲ το͂ν δοροδοκεσ- (40)[άντον ἐπὶ το͂ι φσεφίσματι], ὃ ἐφσεφ[ί]σθε Ἀπολλ- [οδόροι, τὲν βολὲν βολεῦσ]αι ἐν τε͂ι πρότει ℎέδ- [ραι ἐν το͂ι βολευτερί]οι, καὶ κολάζεν, το͂ν [δ]ορο- [δοκεσάντον καταφσ]εφιζομένεν καὶ ἐς δικασ- [τέριον αὐτὸς ἐσάγε?]ν, καθότι ἂν δοκε͂ι αὐτε͂[ι]· τ- (45)[ὸς δὲ βολευτὰς τὸς] παρόντας ἀποφαίνεν ℎά[ττ’] [ἂν εἰδο͂σιν, καὶ ἐάν] τις ἄλλο εἰδε͂ι περὶ τ[ού]- [τον· ἐχσε͂ναι δὲ καὶ] ἰδιότει, ἐάν τις βόλετα[ι. v] vacat