Decree enforcing use of Athenian coins, weights and measures

OR 155 Date: Ca. 414 BC?
 
(1)[- - -]αι τὰ γ[. . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . π]όλεσι ἢ αρ[χ . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . .] (2)οἰ δὲ ἐλληνοταμ[ίαι . . . . . . . . 16 . . . . . . . . ἄρχ?]οντε[ς ἀ]ναγραφόντων· ἐὰν δὲ τις ἀμ̣[φισβητῆι? . . . . . 10 . . . . . π]όλεόν τινος, ἐσα[γ . . . . . . 11 . . . . . ἐ]λληνο[ταμίαι ἐς τ]ὴν ἡλιαίαν τὴν τῶ[ν θεσμοθετῶν κατὰ τὸν νόμον· ὁ]ι δὲ θεσμοθέ[τ]αι πε[. . . . . 9 . . . .]αντον [. . . . . . 12 . . . . . .]ασι ἕκαστον. (3)ἐὰν δέ [τις τῶν ἄλλ]ων ἀρχόν[των ἐν τ]αῖσι πόλεσι μὴ ποιῆι κα[τὰ τὰ ἐψηφισ]μένα ἢ τῶν [πολι]τῶν ἢ τῶν ξένων, [ἄτ]ιμ[ος ἔστω καὶ τὰ χρή]ματα δημόσια [ἔσ]τω καὶ τῆς θεοῦ τ[ὸ ἐπιδέκατον]. (4)[καὶ εἰ μ]ή εἰσι ἄρχοντες Ἀθηναίων, ἐ[πιμελεθέντον τὰ δ’? ἐν τῶι] ψηφίσματι οἱ ἄρχοντε[ς οἱ ἑκάστης τῆς πόλεως· καὶ] ἐὰμ μὴ ποιῶσι κατὰ τ[ὰ ἐψηφισμένα, . . . . . . . 14 . . . . . . .]όντων τούτων πέρι ἀτι̣[μίας? . . . . . . . 13 . . . . . .]. (5)[ἐν δὲ τῶ]ι ἀργυροκοπίωι τὸ ἀργύ[ριον . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . μὴ ἔλ]αττον ἢ ἥμυσυ καὶ α̣[. . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . .]ι αἱ πόλεις πραττο̣[. . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . .] δραχμὰς ἀπὸ τῆς μν[ᾶς . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . κατ]αλλάττεν ἢ ἐνόχο[υς εἶναι κατὰ τὸν νόμον?·] (6)[ὃ δὲ ἂν περι]γ̣ίγνηται ἀργυρίο[. . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . .]σθαι ἢ τοῖς στρατ[ηγοῖς ἢ . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . · ἐπε]ι̣δὰν δὲ ἀποδοθῆι, [. . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . τῆι Ἀθην]ά̣αι καὶ τῶι Ἡφαίσ[τωι . . . . . . 11 . . . . . καὶ ἐάν τ]ις εἴπ[ηι ἢ] ἐπιψηφίσηι περ[ὶ τούτων . . . . . . . . 15 . . . . . . . ἐς ἄλλο] τι χρῆσθαι ἢ δανε[ίζεσθαι, ἀπαγέσθω αὐτίκα μάλα πρὸς] τοὺς ἕνδεκα· οἱ δ[ὲ ἕνδεκα θαν]άτωι ζ[ημιωσάντων· ἐὰν] δὲ ἀμφισβητῆι, ἐσ[αγαγόντων ἐς τὸ δικαστήρ]ιον. (7)κήρυκας δὲ ἑλέσθαι τὸ[ν δῆμον καὶ πέμψαι ἀπαγγελοῦντας τὰ ἐψηφισμ]ένα, ἕνα μὲν ἐπὶ Νή[σους, ἕνα δὲ ἐπὶ Ἰωνίαν, ἕνα δὲ ἐφ’ Ἑλλήσπο]ντον, ἕν[α] δ̣ὲ̣ ἐ̣[πὶ τὰ ἐπ]ὶ Θράικης· το[ύτοις δὲ τὴν πορείαν ἑκάστωι συγγράψαντες οἱ στρατηγοὶ? ἀπ]οστελάντ[ω]ν· ἐὰν δ̣[ὲ μή, εὐθυ]νόσθω μ̣υ̣ρ̣ί̣α[ισι δραχμῆσι]. (8)[ἀναγ]ράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τ[όδε τὸς ἄ]ρχοντα[ς ἐ]ν ταῖσι πόλεσιν [κ]α̣θ̣’ ἕ̣να ἕκασ[τον· θε͂ναι δὲ ἐν στή]ληι λιθίνηι ἐν τῆι ἀγορᾶι τέλεσι [ἑκάσ]τη[ς πό]λεως καὶ τὸς ἐπιστ[άτας ἔμπ]ροσθεν το͂ ἀργυροκοπίο· ταῦτα δὲ ἐπ̣[ιτελὲν συμμα]χίαν, ἐὰμ μὴ αὐτοὶ βόλωνται. (9)δεηθῆναι δὲ αὐτῶ[ν] τὸγ κήρυκα τὸν ἰόντα̣ ὅσα [κ]ε̣λεύο[σιν] Ἀθηναῖοι. (10)προσγράψαι δὲ καὶ πρὸς τὸν ὅρκον [τ]ὸν τῆς βολῆς τὸν γραμματέα τῆς βολῆς κ[αὶ τοῦ δήμου? τα]δί· "ἐάν τις κόπτηι νόμισμα ἀργυρίο ἐν τῆσι πό[λεσι] καὶ μὴ χρῆται νομ[ίσμασιν τοῖς] Ἀθη̣[να]ίων ἢ σταθμοῖς ἢ μέτ[ροις ἀλλὰ ξενικοῖς νομίσμασι]ν καὶ σταθμοῖς καὶ [μ]έτροις, [. . . . . . 12 . . . . . .]". (11)[. . τ . . . 6 . . . κατὰ τὸ πρότε]ρον ψήφισμα ὃ Κλέαρχ[ος εἶπεν . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . .]αι τὸ ξενικὸν ἀργύριον [. . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . ὅ]ταμ βόληται· τὴν δὲ πό[λιν . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . .]ΑΥΤΟΝ δὲ τὰ [ἑ]αυτο͂ ἕκαστ[ον . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . τὸ ἀργυ]ροκόπιον. (12)ο[ἱ δ’] ἐπιστάτ[αι . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . ἀναγ]ράψαντες κατα[θέντων . . . . . . 12 . . . . . . ἔμπροσθεν το͂ ἀργυροκο]πίο σκοπε͂ν τῶι βο[λομένωι· ἀναγραψάντων δὲ καὶ ξύμπαν τὸ ἀργύριον τὸ] ξενικὸν, χω[ρὶς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ν ἀργύρι[ον - - -].