Decree to republish Draco’s law on homicide

OR 183A Date: 621/0 BC or 409/8 BC
 
Διόγν[ε]τος Φρεάρριος ἐγραμμάτε[υε]. Διοκλε͂ς ρχε (409/8). ἔδοχσεν τε͂ι βουλε͂ι καὶ το͂ι δέμοι. Ἀκα[μ]αντὶ̣ς ἐπ[ρ]υ̣τάνευε. [Δ]ι̣ό[γ]- νετος ἐγραμμάτευε. Εὐθύδικος [ἐ]πεστάτε. [. .]ε[. . φ]άνες εἶπε· τὸ[ν] (5)Δράκοντος νόμον τὸμ περὶ το͂ φό[ν]ο ἀναγρα[φ]σά[ν]τον οἱ ἀναγραφε͂- ς το͂ν νόμον παραλαβόντες παρὰ το͂ β̣[α]σ̣[ι]λ̣έ[ος με]τ[ὰ το͂ γραμμ]ατέο- ς τε͂ς βουλε͂ς ἐστέλει λιθίνει καὶ κα[τ]α[θ]έντ[ον πρόσ]θε[ν] τε͂ς στο- ᾶς τε͂ς βασιλείας. οἱ δὲ πολεταὶ ἀπ̣ομι[σθο]σ[άντον κατὰ τὸν ν]όμο- ν, οἱ δὲ ἑλλενοταμίαι δόντον τὸ ἀρ̣[γ]ύ[ρ]ι[ον]. vac.
(10)προ͂τος ἄχσον. καὶ ἐὰμ μὲ ’κ [π]ρονοί[α]ς [κ]τ[ένει τίς τινα, φεύγ]ε[ν. δ]ι- κάζεν δὲ τὸς βασιλέας αἴτι̣ο[ν] φόν̣[ο] ε[ἴτε τὸν αὐτόχερα εἴτ?]ε [β]ολ- εύσαντα· τὸς δὲ ἐφέτας διαγν[ο͂]ν̣[α]ι̣. [αἰδέσασθαι δ’ ἐὰμ μὲν πατὲ]ρ - ι ἒ ἀδελφὸ[ς] ἒ ℎυε͂ς, ℎάπαντ[α]ς, ἒ τὸν κ̣ο[λύοντα κρατε͂ν. ἐὰν δὲ μὲ] ℎ̣οῦ- (15)τοι σι̣, μέχρ’ ἀνεφ[σι]ότετος καὶ [ἀνεφσιο͂, ἐὰν ℎάπαντες αἰδέσ]α̣σ- θαι ἐθέλοσι, τὸν κο[λύ]οντ̣α [κ]ρα[τε͂ν. ἐὰν δὲ τούτον μεδὲ ℎε͂ς ι, κτ]έ- νει δὲ ἄκο[ν], γνο͂σι δὲ ℎοι̣ [πε]ντ[έκοντα καὶ ℎε͂ς ℎοι ἐφέται ἄκοντ]α̣ κτε͂ναι, ἐσέσθ[ο]ν δὲ ℎ̣[οι φ]ρ[άτερες ἐὰν ἐθέλοσι δέκα· τούτος δ]ὲ ℎ̣ο̣- ι πεντέκο[ν]τ[α καὶ] ℎε͂ς ἀρ[ι]στ̣[ίνδεν ℎαιρέσθον. καὶ ℎοι δὲ πρ]ότε[ρ]- (20)ον κτέ[ν]α[ντ]ε[ς ἐν] το͂[ιδε το͂ι θεσμο͂ι ἐνεχέσθον. προειπε͂ν δ]ὲ το͂ι κ- τέν̣α̣ν̣[τι ἐν ἀ]γορ̣[ᾶι μέχρ’ ἀνεφσιότετος καὶ ἀνεφσιο͂· συνδιόκ]εν δὲ [κ]ἀνεφσ[ιὸς καὶ ἀνεφσιο͂ν παῖδας καὶ γαμβρὸς καὶ πενθερὸ]ς κ- αὶ φρ̣[ά]τ[ε]ρ[ας . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . .] αἴτι- ος [ι] φό[νο . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . τὸς πεντέκοντ]α κα̣ὶ (25)ℎένα [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] φόνο ℎέλ̣οσ[ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . ἐὰν δ]έ [τ]ις τ- ὸ[ν ἀν]δ̣ρ̣[οφόνον κτένει ἒ αἴτιος ι φόνο, ἀπεχόμενον ἀγορᾶ]ς ἐφο- ρί[α]ς κ̣[α]ὶ [ἄθλον καὶ ℎιερο͂ν Ἀμφικτυονικο͂ν, ℎόσπερ τὸν Ἀθεν]αῖον κ̣- [τένα]ν̣[τα, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι· διαγιγνόσκεν δὲ τὸς] ἐ[φ]έτα[ς] vestigia (36)                          ΕΙΣΕ ἐλεύθ- ε[ρ]ος ̣ι. κ̣α̣[ὶ ἐὰν φέροντα ἒ ἄγοντα βίαι ἀδίκος εὐθὺς] ἀ̣μυνόμενο- ς κτέ[ν]ει, ν̣[εποινὲ τεθνάναι] vestigia (56)[δεύτ]ε̣ρος̣ [ἄχσον]· vestigia