Endowment of Akousilaos

Puech, Orateurs 1 Date: ca. 112-114 AD
 
Ἀγαθῇ Τύχ[ῃ] [. . . . . 10 . . . . .] Ἀκουσιλάου Ἀζηνιέος κατα[λιπόντος κατὰ διαθήκην] [τῇ πόλει 𐆖 μυ]ριάδας δέκα εἰς χωρίων ἀγόρα[σιν ἐπὶ ὑπάτων Σεττιδίου] [Φίρμου καὶ] Κλαυδίου Σεουήρου · Κλαυδ[ίου δὲ - - - καὶ - - -] (5)[. . . . τὸ ἀργύρι]ον ἀριθμησάντων ἀργυρο[ταμίαις καὶ? Ἀουιδίου] [Νιγρείνου τ]οῦ πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστ[ρατήγου . . . . . . 12 . . . . . .] [. . . . . . 12 . . . . . . Γ]λαυκίᾳ θελήσαντος τοῦ [διαθεμένου ἐκδανεῖσαι τὰ] [χρήματα τοὺς ἀργ]υροταμίας ἕως ἀγορασ[θῇ ἂν τὰ χωρία καὶ τὴν πρό]- [σοδον καταθεῖ]ναι ἥτις κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐδ[ίδοτο . . . . . . . . 16 . . . . . . . .] (10)[. . . . . . 12 . . . . . .] Ἀουιδίου Νιγρείνου τοῦ π[ρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρατή]- [γου περὶ τῶν ἀγορα]σθέντων χωρίων ἐν ὅρο[ις . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . 18 . . . . . . . . .]ς εἴς τε τὴν τειμὴ[ν - - - - - - - - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - - - -]τε Γλαυκίου [- - - - - - - - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - - - -]μα v τὰ ῥήμ[ατα - - - - - - - - - - - - - - -] (15)[- - - - - - - - - - - - - - -]η οἱ κλη[ρονόμοι - - - - - - - - - - - - - - -]